Úvod

Vítáme Vás na oficiálních stránkách DOZP Oleška-Kamenice, příspěvkové organizace, zřizované Ústeckým krajem.
www.dozp-oleska-kamenice.cz
Rádi bychom Vás touto cestou informovali o dění v organizaci a o rozsahu poskytovaných služeb. Zároveň se s Vámi budeme dělit o zážitky prostřednictvím fotogalerie, informovat Vás o všech podstatných změnách u nás či v systému sociálních služeb.

DOZP Stará Oleška

DOZP Česká Kamenice

Chráněné bydlení Děčín

Úvodní slovo hejtmana

Předmět činnosti organizace:

  • Poskytování sociálních služeb, jejichž rozsah je vymezen v Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
  • Definice poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba určena. Schváleno zřizovatelem usnesením č.289/27R/2013 dne 21. 8. 2013, s účinností od 1. 1. 2014.
  • Provádění dalších činností v sociálních službách: výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti v rozsahu potřebném pro naplnění svého hlavního účelu a předmětu činnosti.

Hlavní poslání organizace:

Hlavním účelem organizace, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je poskytování sociálních služeb jako činnost nebo soubor činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.  
Registrace sociálních služeb, vydaná Krajským úřadem Ústeckého kraje pod č.j. 2137/SZ/2007 ze dne 12. 6. 2007
Identifikátor: 3899971 - pro DOZP Stará Oleška, kapacita zařízení 48 míst
                   8791049 - pro DOZP Česká Kamenice, kapacita zařízení 48 míst
                   7256389 - pro Chráněné bydlení, kapacita zařízení 9 míst

Cílová skupina:

Pro DOZP Stará Oleška: Osoby s mentálním postižením a s kombinovaným postižením, ve věkové struktuře od 16 do 80 let věku, se středně těžkou nebo těžkou závislostí na pomoci jiné fyzické osoby, mobilní až částečně imobilní, které z důvodu snížené soběstačnosti, nemohou žít ve svém přirozeném sociálním prostředí.
Pro DOZP Česká Kamenice: Osoby s mentálním postižením a s kombinovaným postižením od 16 do 80 let věku, které nepotřebují pobyt v lůžkovém zdravotnickém zařízení, ale mají sníženou soběstačnost a jsou středně, těžce nebo úplně závislé na pomoci jiné fyzické osoby a tuto péči jim nemůže zajistit rodina nebo jiná dostupná služba sociální péče.
Pro Chráněné bydlení v Děčíně: Osoby s mentálním a kombinovaným postižením, ve věkové struktuře od 18 do 64 let věku, které zvládají základní samostatné vedení domácnosti.

Místo poskytování služby:

Sociální služby v DOZP Oleška-Kamenice jsou poskytovány ve třech pobytových zařízeních. V Domově pro osoby se zdravotním postižením Stará Oleška, v Domově pro osoby se zdravotním postižením Česká Kamenice a v Chráněném bydlení v Děčín.

Základní prohlášení, které je veřejným závazkem

 

Výstavba kuchyně v DOZP Česká Kamenice
v rámci Regionálního operačního programu NUTS Severozápad

Název projektu:                                             DOZP Oleška Kamenice - výstavba kuchyně

Realizátor:                                                       Ústecký kraj

Finační zdroj:                                                  Regionální operační program NUTS Severozápad
                                                                           9.1     Regenerace a rozvoj měst
                                                                           9.1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Celkové náklady projektu:                          19 729 396,65 Kč

Výše dotace z ERDF:                                    15 917 538,07 Kč

Základní charakteristika a cíle projektu zde