Úvod

Vítáme Vás na oficiálních stránkách příspěvkové organizace DOZP Oleška-Kamenice, zřizované Ústeckým krajem. Rádi bychom Vás touto cestou informovoli o dění v naší organizaci a o rozsahu poskytovaných služeb.   

Úvodní slovo hejtmana Ústeckého kraje

Oldřich Bubeníček - Hejtman Ústeckého kraje Vážení spoluobčané,

jménem Ústeckého kraje vás vítám na webových stránkách jedné z našich příspěvkových organizací.

Máme jich na starosti téměř 160 a jejich úkolem je zajišťovat služby pro vás, obyvatele našeho regionu, v důležitých oblastech společenského života. Jedná se o zařízení sociální, zdravotní, školská i kulturní. Naším cílem je, aby organizace spravované Ústeckým krajem nabízely kvalitní služby na vysoké úrovni a odpovídaly potřebám 21. století, s čímž souvisí i profesionální přístup personálu. I proto na modernizaci jednotlivých zařízení vynakládáme nejvyšší možné finanční prostředky, které umožňuje rozpočet Ústeckého kraje.

Věřím, že na navštívených webových stránkách najdete dostatek informací, které vás zajímají, a doufám, že budete s nabízenými službami spokojeni.

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje

Zřizovatel

Krajský úřad
Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
www.kr-ustecky.cz 

DOZP Stará Oleška

DOZP Stará Oleška

DOZP Česká Kamenice

Budova čp. 244 - v DOZP Česká Kamenice

Chráněné bydlení Děčín

Chráněné bydlení - Kladenská, Děčín-Staré Město

Aktuální informace zde

 

 

Předmět činnosti organizace:

  • Poskytování sociálních služeb, jejichž rozsah je vymezen v Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
  • Definice poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba určena schválila Rada Ústeckého kraje usnesením č. 261/79R/2015 ze dne 1. 4. 2015, a to s účinností od 1. 4. 2015.
  • Provádění dalších činností v sociálních službách: výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti v rozsahu potřebném pro naplnění svého hlavního účelu a předmětu činnosti.

Hlavní poslání organizace:

Hlavním účelem organizace, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je poskytování sociálních služeb jako činnost nebo soubor činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.  
Registrace sociálních služeb, vydaná Krajským úřadem Ústeckého kraje pod č.j. 2137/SZ/2007 ze dne 12. 6. 2007
Identifikátor: 3899971 - pro DOZP Stará Oleška, kapacita zařízení 46 míst
                    8791049 - pro DOZP Česká Kamenice, kapacita zařízení 46 míst
                    7256389 - pro Chráněné bydlení, kapacita zařízení 13 míst

Cílová skupina:

DOZP Stará Oleška: Osoby s mentálním a s kombinovaným postižením, od 18 let věku, které mají sníženou soběstačnost a jsou středně, nebo těžce závislé na pomoci jiné fyzické osoby a tuto péči jim nemůže zajistit rodina, osoba blízká nebo terénní či ambulantní služba. 
DOZP Česká Kamenice: Osoby s mentálním a s kombinovaným postižením od 18 let věku, které mají sníženou soběstačnost a jsou středně, těžce nebo úplně závislé na pomoci jiné fyzické osoby a tuto péči jim nemůže zajistit rodina nebo jiná dostupná služba sociální péče.
Chráněné bydlení v Děčíně: Osoby s mentálním a kombinovaným postižením od 18 do 64 let věku, které zvládají základní vedení domácnosti a chtějí se naučit vést domácnost samostatně. Pokud to lze, chtějí začít pracovat a aktivně se zapojit do běžného života společnosti. Tato péče jim nemůže být zajištěna v domácím prostředí ani při využití terénní či ambulantní služby.

Místo poskytování služby:

Sociální služby v DOZP Oleška-Kamenice jsou poskytovány ve třech pobytových zařízeních:

  • Domově pro osoby se zdravotním postižením Stará Oleška
  • Domově pro osoby se zdravotním postižením Česká Kamenice
  • Chráněném bydlení v Děčíně

Definice poslání, cílů a okruhu osob, kterým je sociální služba určena

 

 

 

Reportáž ze slavnostního předávání elektromobilů dne 31. 5. 2018 

Výstavba kuchyně v DOZP Česká Kamenice
v rámci Regionálního operačního programu NUTS Severozápad

Název projektu:                                             DOZP Oleška Kamenice - výstavba kuchyně

Realizátor:                                                      Ústecký kraj

Finační zdroj:                                                  Regionální operační program NUTS Severozápad
                                                                           9.1     Regenerace a rozvoj měst
                                                                           9.1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Celkové náklady projektu:                          19 729 396,65 Kč

Výše dotace z ERDF:                                    15 917 538,07 Kč

Základní charakteristika a cíle projektu zde