Úvod

Vítáme Vás na oficiálních stránkách příspěvkové organizace DOZP Oleška-Kamenice, zřizované Ústeckým krajem. Rádi bychom Vás touto cestou informovoli o dění v naší organizaci a o rozsahu poskytovaných služeb.   

Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje

Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje

Vážení spoluobčané,

Ústecký kraj spravuje téměř sto čtyřicet příspěvkových organizací, jejichž posláním je zajišťovat kvalitní a profesionální služby na vysoké úrovni. Našim klientům se snažíme poskytnout taková zařízení a služby, která nesplňují jen vysoké standaradyale zároveň se snažíme, aby se v našich zařízeních lidé cítili bezpečně, příjemně, zkrátka jako doma. I proto Ústecký kraj dle svých možností investuje finanční prostředky do jejich další modernizace. Jde nám mimo jiné o to, aby se tato zařízení v čase dále rozvíjela i rozšiřovala.
Poskytování péče klientům v sociálních zařízeních je činnost obdivuhodná a záslužná. Všichni zaměstnanci, bez ohledu na jejich pracovní náplň, vynakládají maximální úsilí, aby se zde klienti cítili dobře, byli spokojení, aby měli péči, kterou si zaslouží, a to mnohdy i nad rámec svých pracovních povinností, ve svém volném čase. Jsem proto přesvědčený, že čas, kteří klienti v našich příspěvkových organizacích poskytujících sociální služby prožijí, pro ně bude čas plný příjemných chvil.
Věřím, že v našich zaměstnancích najdete obrovskou podporu a že vám naše zařízení poskytnou vše, co hledáte a potřebujete.

Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje

Zřizovatel

Krajský úřad
Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
www.kr-ustecky.cz 

DOZP Stará Oleška

DOZP Stará Oleška

DOZP Česká Kamenice

DOZP Česká Kamenice

Chráněné bydlení Děčín

Chráněné bydlení - Kladenská, Děčín-Staré Město

Aktuální informace k návštěvám zde

Předmět činnosti organizace:

  • Poskytování sociálních služeb, jejichž rozsah je vymezen v Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
  • Definice poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba určena schválila Rada Ústeckého kraje usnesením č. 261/79R/2015 ze dne 1. 4. 2015, a to s účinností od 1. 4. 2015.
  • Provádění dalších činností v sociálních službách: výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti v rozsahu potřebném pro naplnění svého hlavního účelu a předmětu činnosti.

Místo poskytování služby:

Sociální služby v DOZP Oleška-Kamenice jsou poskytovány ve třech pobytových zařízeních:

  • Domově pro osoby se zdravotním postižením Stará Oleška
  • Domově pro osoby se zdravotním postižením Česká Kamenice
  • Chráněném bydlení v Děčíně

Hlavní poslání organizace:

Hlavním účelem organizace, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je poskytování sociálních služeb jako činnost nebo soubor činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.  
Registrace sociálních služeb, vydaná Krajským úřadem Ústeckého kraje pod č.j. 2137/SZ/2007 ze dne 12. 6. 2007
Identifikátor: 3899971 - pro DOZP Stará Oleška, kapacita zařízení 46 míst
                       8791049 - pro DOZP Česká Kamenice, kapacita zařízení 46 míst
                       7256389 - pro Chráněné bydlení, kapacita zařízení 13 míst

Cílová skupina:

DOZP Stará Oleška: Osoby s mentálním a s kombinovaným postižením, od 18 let věku, které mají sníženou soběstačnost a jsou středně, nebo těžce závislé na pomoci jiné fyzické osoby a tuto péči jim nemůže zajistit rodina, osoba blízká nebo terénní či ambulantní služba. 
DOZP Česká Kamenice: Osoby s mentálním a s kombinovaným postižením od 18 let věku, které mají sníženou soběstačnost a jsou středně, těžce nebo úplně závislé na pomoci jiné fyzické osoby a tuto péči jim nemůže zajistit rodina nebo jiná dostupná služba sociální péče.
Chráněné bydlení v Děčíně: Osoby s mentálním a kombinovaným postižením od 18 do 60 let věku, které zvládají základní vedení domácnosti a chtějí se naučit vést domácnost samostatně. Pokud to lze, chtějí začít pracovat a aktivně se zapojit do běžného života společnosti. Tato péče jim nemůže být zajištěna v domácím prostředí ani při využití terénní či ambulantní služby.


Definice poslání, cílů a okruhu osob, kterým je sociální služba určena

Reportáž ze slavnostního předávání elektromobilů dne 31. 5. 2018 

Výstavba kuchyně v DOZP Česká Kamenice
v rámci Regionálního operačního programu NUTS Severozápad

Název projektu:                                             DOZP Oleška Kamenice - výstavba kuchyně

Realizátor:                                                      Ústecký kraj

Finační zdroj:                                                  Regionální operační program NUTS Severozápad
                                                                           9.1     Regenerace a rozvoj měst
                                                                           9.1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Celkové náklady projektu:                          19 729 396,65 Kč

Výše dotace z ERDF:                                    15 917 538,07 Kč

Základní charakteristika a cíle projektu zde