Veřejné zakázky

Veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou vyšší než 250 tis. Kč

Všechny veřejné zakázky (až na povolené výjimky) s předpokládanou hodnotou vyšší než 250 tis. Kč jsou zveřejněny na profilu zadavatele.

Ostatní veřejné zakázky

Výčet ostatních Večejných zakázek můžete navštívit v rámci podstránky zde.